Ochrana osobních údajů

  1. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
  2. Veškeré údaje o kupujícím jsou portálem Vapers.cz zabezpečeny proti jejich zneužití a nejsou poskytovány 3 osobám vyjma smluvního přepravce, kterému je poskytnuto nezbytně nutné minimum, pro zajištění bezproblémového doručení objednaného zboží.
  3. Portál Vapers.cz využívá získaná data pouze pro svou vnitřní potřebu, tato data jsou uložena v interní databázi. Kupující může vždy zažádat o vymazání z této databáze, nebo nemusí dát souhlas k zařazení jeho dat do této databáze.